Triatech logo

Azure-tjänster

Azure Molnet för moderna företag.

Det finns så mycket att utforska att det kan kännas svårt att ta in allt, särskilt om du är ute efter en molnlösning anpassad för små eller medelstora företag.
Azure är flexibelt så du kan välja (och betala för) bara de tjänster och funktioner du behöver. TriaTech kan hjälpa till med hur ditt företag kan ta vara på de olika möjligheterna i Microsoft Azure.

TriaTech är inne i en spännande fas just nu där vi tar fram många säkra, flexibla och kostnadseffektiva lösningar baserat på Microsoft Azure och skapar IT som ger mer värde hos befintliga och nya kunder.

TriaTech har nu flera paketerade tjänster i Azure som kan hjälpa ditt företag att ta steget till molnet med den senaste tekniken.
Nedan här kan du kan du se exempel på paketeringar vi driftsatt hos våra kunder och som är baserade på Microsoft Azure.

Azure VM symbol only
Azure virtuella maskiner

Azure Virtual Machines ger dig flexibiliteten i virtualisering för en mängd lösningar där ditt företag kan köra alla sina servrar i molnet eller delar av serverparken. Vi kan knyta ihop er lokala miljö med VPN till Azure och ni får då en sömlös tillgång till nästan obegränsade resurser i Azure med hög säkerhet och SLA på över 99% på servrarna i Microsofts Datacenter.

 

 

Azure Backup_COLOR
Azure backup

En pålitlig molnintegrerad säkerhetskopiering/arkivering som en tjänst.
Du kan köra full backup på lokala servrar till Azure eller göra backup på enbart filer från lokala servrar eller arbetsstationer. Körs dina servrar i Azure så säkrar du dina servrar direkt i Azure med flexibla backup-policys. Backuptjänsten är mycket säker och data krypteras vid överföring och på plats. Azure backup är en pålitlig lagring av säkerhetskopior utanför anläggningen och   tillgänglighet med SLA på över 99%

 

Site_Recovery

Azure haveriberedskap
TriaTech kan hjälpa dig att skapa din haveriberedskapsplan för alla servrar eller utvalda servrar som är kritiska för företaget.
Din miljö med servrar kan skyddas genom att automatisera replikeringen av de virtuella servrarna baserat på principer som du lägger upp och styr. Azure Site Recovery kan skydda Hyper-V- och VMware-servrar samt fysiska servrar och du kan använda Azure eller ditt sekundära datacenter som återställningsplats vid en total katastrof som brand, stöld eller haveri.

 

Azure Security Center _COLOR
Azure Säkerhets Center
Azure Security Center hjälper till att förhindra, upptäcka och svara på hot tack vare ökad insyn i och kontroll över säkerheten hos alla dina Azure-resurser.
Vid larm eller händelser för säkerheten så kan TriaTech snabbt åtgärda säkerhetsproblemet manuellt eller automatiserat beroende på typ av händelse.

 

 

Azure Storage
Azure Lagring

TriaTech kan hjälpa till att skapa lagring i molnet för många olika lösningar.
Vi använder Azure storage för t.ex. virtuella servrar med olika typer av disksystem efter behov och prestandakrav. Vi använder ofta premium lagring med SSD teknik för hög diskprestanda för de servrar som kräver det och väljer billigare lagring för arkivering och fillagring som inte kräver prestanda. Vi kan även hjälpa till att ta fram lagring för fildelning i molnet.

Azure Virtual Network_COLOR

Azure Nätverk
Vi kan hjälpa till att bygga virtuella nätverk som knyter ihop ditt lokala nätverk med Azure.
TriaTech kan hjälpa till att konfigurera VPN nätverk från lokala Cisco routrar till olika virtuella nätverk (Vnet) i flera Azure-regioner över världen

 

 

Azure Rights Management (RMS)Azure Informations skydd
TriaTech kan hjälpa dig att skydda e-postmeddelanden, dokument och känsliga data som du delar utanför företagets väggar. Med alltifrån enkel klassificering till inbäddade etiketter och behörigheter kan du alltid få bättre dataskydd med Azure Information Protection – oavsett var de lagras eller vem de delas med.
Med Azures säkerhetstjänster så kan vi hjälpa ditt företag från dataläckage och skydda dina dokument från obehöriga oavsett var filerna finns. Du kan få loggfiler och varningar om obehöriga försöker få åtkomst till dina filer och även följa hur dina filer används.

 

Vi håller gärna en kostnadsfri Demo av Microsoft Azure och dess möjligheter.
Kontakta oss så bokar vi en tid där vi visar hur Microsoft Azure kan passa er verksamhet.

 

Skrivet av: Roger Hübbert