Integritetspolicy

Den stora skillnaden jämfört med PuL är att GDPR innebär att ett företag inte kan äga en uppgift om en person, utan bara låna den.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy beskriver hur TriaTech IT AB hanterar personuppgifter och gäller då vi ansvarar för behandlingen och insamling av personuppgifter. Det gäller även egna databehandlingsavtal för produkter och tjänster som är levererade av TriaTech IT AB. Ta kontakt med oss för ytterligare information om villkoren som gäller för våra produkter och tjänster.

Personuppgifter som behandlas:

På triatech.se samt till länkade sidor kan det förekomma att du måste ange dina personuppgifter för att kunna använda en tjänst eller fylla i och skicka in ett formulär. I och med att du registrerar personuppgifterna samtycker du till att dessa behandlas för aktuellt ändamål, vilken anges i anslutning till tjänsten och uppgiftsregistreringen. Du behöver bara ange de uppgifter som behövs för respektive tjänsts specifika ändamål och uppgifterna kommer inte att användas för något annat ändamål.

Exempel på information som inhämtas:

Företagsnamn
Kontaktperson
Företagsadress/fakturaadress
Telefonnummer och e-postadress
Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökts, browserinställningar och IP-adress.

Hur hämtar vi information?

TriaTech IT AB samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor eller till länkade undersidor. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa seminarium, produkter eller tjänster.

Exempel på formulär:

Kontaktformulär
När man önskar att prova en produkt eller tjänst
Vid köp/beställningar av produkter eller tjänster på våra webbsidor
Vid anmälan till webinarer, seminarium, kurser och konferenser
Vid anmälan att motta våra nyhetsbrev per e-post

Ändamålet med information som inhämtas
För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
För att kunna sända relevant information
För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster
Vi upprättar profiler baserat på bakgrunden av informationen som inhämtas, detta för att kunna erbjuda dig de mest relevanta produkterna och ge dig en god kundservice. Profilerna baseras på den information som du frivilligt ger oss. Vi inhämtar ingen information från tredje part.

Hur lagras informationen?

Information som inhämtats genom formulär på triatech.se eller till länkade sidor lagras i vårt system.

Samarbetspartner
TriaTech IT AB använder ett flertal tjänster från Google, bland annat för webbplatsstatistik och annonsering. Därför godkänns även Googles användarvillkor när du godkänner de ovan specificerade användarvillkoren.

Utlämning av information till tredje part?

Personuppgifter delas inte ut till tredje part, men TriaTech IT AB kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å TriaTech IT AB’s vägnar.

Rättigheter
Som användare av TriaTech IT AB´s webbplats, triatech.se, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.
Om du tror att TriaTech IT AB inte har uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR), har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Kontakt
TriaTech IT AB, Nygårdsvägen 29, 781 70 Borlänge
Tel: 0243-79 49 80
Skicka ett e-postmeddelande

Beställ